Bạn đang xem: Communicate là gì1 Tiếng Anh 1.1 Cách phân phát âm 1.2 Ngoại đụng từ 1.2.1 Chia đụng từ 1.3 Nội đụng từ 1.3.1 Chia rượu cồn từ 1.4 Tham mê khảo

Ngoại động tự < sửa>

communicate nước ngoài hễ từ /kə.ˈmjuː.nə.ˌkeɪt/

Truyền; truyền đạt, thông tri. to communicate news — truyền tin to communicate a disease — truyền dịch khổng lồ communicate one"s enthusiasm lớn sometoàn thân — truyền thân yêu mang đến ai (Tôn giáo) Ban thánh thể (đến ai). Chia sẻ. khổng lồ communicate something with somobody toàn thân — chia sẻ vật gì với ai Giao tiếp. Chia động từ bỏ < sửa>

Dạng không chỉ là ngôi Động từ ngulặng mẫu mã to communicate Phân trường đoản cú hiện tại communicating Phân từ vượt khứ communicated Dạng chỉ ngôi số không nhiều nhiều ngôi trước tiên thiết bị nhị sản phẩm tía trước tiên lắp thêm nhì trang bị bố Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Bây Giờ communicate communicate hoặc communicatest¹ communicates hoặc communicateth¹ communicate communicate communicate Quá khứ đọng communicated communicated hoặc communicatedst¹ communicated communicated communicated communicated Tương lai will/shall² communicate will/shall communicate hoặc wilt/shalt¹ communicate will/shall communicate will/shall communicate will/shall communicate will/shall communicate Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Bây Giờ communicate communicate hoặc communicatest¹ communicate communicate communicate communicate Quá khứ communicated communicated communicated communicated communicated communicated Tương lai were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate Lối nghĩa vụ — you/thou¹ — we you/ye¹ — Bây Giờ — communicate — let’s communicate communicate —


Xem thêm: Bảng Phân Loại Cấp Đá, Cấp Đất Cấp 1 2 3 4 Là Gì ? Phân Loại Đất Trong Xây Dựng

Cách phân tách hễ tự cổ. Thường nói will; chỉ nói shall nhằm nhấn mạnh. Ngày xưa, ngơi nghỉ ngôi trước tiên, thường xuyên nói shall còn chỉ nói will nhằm nhấn mạnh.

Nội đụng từ < sửa>

communicate nội động từ /kə.ˈmjuː.nə.ˌkeɪt/

Giao thiệp, liên lạc. khổng lồ communicate with sometoàn thân on the telephone — liên hệ cùng với ai bằng dây nói Thông nhau. the two rooms communicate with each other — nhì phòng có liên quan tới nhau (Tôn giáo) chịu lễ ban thánh thể. Chia hễ tự < sửa>
communicate
Dạng không chỉ là ngôi Động trường đoản cú nguyên mẫu to communicate Phân từ bây giờ communicating Phân từ quá khđọng communicated Dạng chỉ ngôi số không nhiều những ngôi thứ nhất máy nhị sản phẩm công nghệ tía trước tiên thứ nhì trang bị bố Lối trình diễn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Bây Giờ communicate communicate hoặc communicatest¹ communicates hoặc communicateth¹ communicate communicate communicate Quá khứ đọng communicated communicated hoặc communicatedst¹ communicated communicated communicated communicated Tương lai will/shall² communicate will/shall communicate hoặc wilt/shalt¹ communicate will/shall communicate will/shall communicate will/shall communicate will/shall communicate Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Lúc Này communicate communicate hoặc communicatest¹ communicate communicate communicate communicate Quá khđọng communicated communicated communicated communicated communicated communicated Tương lai were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate were to communicate hoặc should communicate Lối nhiệm vụ — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — communicate — let’s communicate communicate —
Cách chia cồn từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, sinh hoạt ngôi thứ nhất, thường xuyên nói shall và chỉ còn nói will để nhấn mạnh vấn đề.

Tham mê khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ avataiwan.comệt miễn tổn phí (chi tiết)
Lấy từ bỏ “https://avataiwan.com/w/index.php?title=communicate&oldid=2010263”


Xem thêm: Phân Lớp Của Ampli Class D Là Gì ? Ưu, Nhược Điểm Của Ampli Mạch Class D

Thể loại: Mục từ bỏ giờ đồng hồ AnhNgoại rượu cồn từChia cồn từĐộng trường đoản cú giờ AnhChia cồn tự giờ AnhNội cồn từ

Chuyên mục: Blog