Thông bốn liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về mã số với tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chăm ngành nghệ thuật màn trình diễn và điện hình ảnh biện pháp mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp và công việc so với viên chức chăm ngành nghệ thuật biểu diễn cùng điện ảnh.

Bạn đang xem: Diễn viên hạng a là gì

 

I. Tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp

Thông bốn liên tịch số 10 chế độ viên chức thăng hạng vào chức vụ đạo diễn nghệ thuật hạng I gồm một trong số trường thích hợp sau:

- Được phong Tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân hoặc đạt Giải thưởng Sài Gòn về văn học tập nghệ thuật;

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Thông bốn liên tịch 10/2015 cùng cần tất cả thời gian giữ chức danh đạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng II hoặc tương tự về tối tđọc là 06 năm, trong số đó thời hạn sớm nhất giữ lại chức danh đạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng II về tối tđọc là 02 năm.

II. Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp

1. Nguim tắc chỉ định và xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp và công việc so với viên chức

- Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và công việc so với viên chức trên Thông bốn liên tịch số 10 năm 2015 Bộ Vnạp năng lượng hóa thể dục cùng du ngoạn đề xuất căn cứ vào địa chỉ việc làm, chức trách, chuyên môn nhiệm vụ đã đảm nhận của viên chức với theo Điều 13 của Thông tứ liên tịch 10/2015/BVHTTDL-BNV.

- Lúc bổ nhiệm từ bỏ ngạch men viên chức hiện tại giữ lại vào chức vụ nghề nghiệp và công việc chăm ngành nghệ thuật màn biểu diễn với điện hình họa tương ứng ko được phối hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng (trừ ngôi trường đúng theo được bổ nhiệm chức vụ nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật và thẩm mỹ màn trình diễn và năng lượng điện hình ảnh trên Điều 13 và Khoản 3 Điều 14 Thông tứ liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV.

2. Cách xếp lương

Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn với năng lượng điện ảnh trên Điều 2 Thông tứ liên tịch 10/2015 Bộ VHTTDL với Sở Tài chính được áp dụng Bảng lương trình độ, nghiệp vụ đối với cán cỗ, viên chức trong các đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước tất nhiên Nghị định 204/2004/NĐ-CPhường, như sau:

- Đối với chức danh đạo diễn nghệ thuật

+ Chức danh nghề nghiệp và công việc đạo diễn thẩm mỹ và nghệ thuật hạng I được vận dụng thông số lương của viên chức loại A3, team 1;

+ Chức danh nghề nghiệp và công việc đạo diễn thẩm mỹ và nghệ thuật hạng II được vận dụng hệ số lương của viên chức loại A2, đội 1;

+ Chức danh nghề nghiệp và công việc đạo diễn thẩm mỹ hạng III được vận dụng hệ số lương của viên chức loại A1;

+ Chức danh công việc và nghề nghiệp đạo diễn thẩm mỹ hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B.

- Đối cùng với chức danh diễn viên, theo Thông tứ liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV:

+ Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng I được vận dụng hệ số lương từ hệ số lương 6,trăng tròn mang lại 8,00;

+ Chức danh công việc và nghề nghiệp diễn viên hạng II được áp dụng hệ số lương từ bỏ thông số lương 4,0 cho 6,38;

+ Chức danh công việc và nghề nghiệp diễn viên hạng III được vận dụng hệ số lương trường đoản cú hệ số lương 2,34 cho 4,98;

+ Chức danh công việc và nghề nghiệp diễn viên hạng IV được vận dụng thông số lương từ bỏ hệ số lương 1,86 đến 4,06.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ NỘI VỤ ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

Hà Thành, ngày 11 mon 12 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆPhường. VIÊN CHỨC CHUYÊNNGÀNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VÀ ĐIỆN ẢNH

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 1một năm 2010;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CPngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ vẻ ngoài vềtuyển chọn dụng, sử dụng và cai quản viên chức;

Căn uống cđọng Nghị định số 204/2004/NĐ-CPhường ngày 14 mon 12 năm 2004 củaChính phủ về chế độ tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang; Nghị định số17/2013/NĐ-CP ngày 19 mon 1hai năm 2013 của Chính phủsửa thay đổi, bổ sung cập nhật một sốĐiều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CPngày 16 mon 7 năm trước đó của nhà nước qui định chứcnăng, trọng trách, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao với Du lịch;

Căn uống cđọng Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ nguyên lý tính năng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ cùng tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Sở Vnạp năng lượng hóa, Thể thao cùng Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ banhành Thông bốn liên tịch lý lẽ mã số cùng tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thẩm mỹ trình diễn với điện hình họa.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh với đốitượng áp dụng

1. Thông tứ liên tịch này hình thức mãsố, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp với chỉ định, xếp lương theo chức vụ nghềnghiệp so với viên chức chăm ngành nghệ thuật và thẩm mỹ biểu diễn cùng điện hình họa.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đốivới viên chức chuyên ngành thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn và điện ảnh thao tác làm việc vào cácđơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

a) Nhóm chức danh đạo diễn nghệ thuật:Đạo diễn sảnh khấu; đạo diễn điện ảnh; biên đạo múa; đào tạo và huấn luyện múa; chế tác,chỉ huy âm nhạc; biên kịch;

b) Chức danh diễn viên: Diễn viên hoạthễ vào nghành nghệ thuật biểu diễn và điện hình ảnh.

Điều 2. Mã số vàphân hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành thẩm mỹ và nghệ thuật màn trình diễn vàđiện ảnh

1. Chức danh nghề nghiệp viên chứcchuyên ngành nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn và năng lượng điện ảnh bao gồm: đội chức danh đạo diễnnghệ thuật và nhóm chức vụ diễn viên.

2. Nhóm chức vụ đạo diễn nghệ thuật,bao gồm:

a) Đạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng I Mã số: V.10.03.08

b) Đạo diễn nghệ thuật hạng II Mã số: V.10.03.09

c) Đạo diễn nghệ thuật hạng III Mã số: V.10.03.10

d) Đạo diễn thẩm mỹ hạng IV Mã số: V.10.03.11

3. Nhóm chức danh diễn viên, bao gồm:

a) Diễn viên hạng I Mã số: V.10.04.12

b) Diễn viên hạng II Mã số: V.10.04.13

c) Diễn viên hạng III Mã số: V.10.04.14

d) Diễn viên hạng IV Mã số: V.10.04.15

Điều 3. Tiêu chuẩnvề đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp của những chức vụ viên chức chuyên ngành thẩm mỹ và nghệ thuật biểudiễn với năng lượng điện ảnh

1. Có trách nhiệm cao, đắm say nghệthuật, nhiệt tình cùng với công việc được giao, luôn luôn tuân thủ điều khoản, luôn luôn thựchiện đúng với vừa đủ những nhiệm vụ của tín đồ viên chức trong hoạt động công việc và nghề nghiệp.

2. Quyên tâm đến việc nghiệp phát triểnthẩm mỹ màn trình diễn và năng lượng điện ảnh; luôn bao gồm ý thức giữ gìn, bảo tồn cùng phát huynghệ thuật và thẩm mỹ truyền thống lâu đời của cộng đồng các dân tộc bản địa VN.

3. Trung thực, khả quan, trực tiếp thắn,gồm chính loài kiến rõ ràng; bao gồm thể hiện thái độ khiêm tốn, đúng mực khi xúc tiếp cùng với côngchúng; có ý thức đấu tranh với đa số hành vi không đúng trái, tiêu cực; thực hành thực tế tiếtkiệm, kháng lãng phí.

4. Có ý thức tôn kính, phối hợp,trợ giúp người cùng cơ quan, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề vào công tác.

Chương thơm II

TIÊU CHUẨN CHỨCDANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Đạo diễnthẩm mỹ hạng I - Mã số: V.10.03.08

1. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì xuất bản kịch phiên bản, dàn dựng,chỉ huy những tác phẩm, chương trình sảnh khấu và năng lượng điện hình họa có mức giá trị bốn tưởng với nghệthuật cao; quy mô Khủng, hoành tráng;

b) Phát hiện tại xu hướng nghệ thuậtbắt đầu, khẳng định định hướng nghệ thuật của chăm ngành; xác định và chỉ đạotính thống độc nhất vô nhị về phong thái thẩm mỹ và nghệ thuật của solo vị;

c) Chủ trì tổ chức triển khai Đánh Giá, phântích, xử trí kịch phiên bản, lãnh đạo việc gây ra kịch bản phân chình họa, dàn dựng sân khấu,biên đạo múa, dàn dựng âm nhạc; chọn diễn viên, hiệp tác viên; chỉ huy diễn xuấtcủa diễn viên, khuyên bảo cộng tác viên cùng phối hận hợp với những người có liên quannhằm mục đích thống độc nhất phát minh trí tuệ sáng tạo, đảm bảo quy trình xong tác phđộ ẩm, chươngtrình;

d) Tổ chức bài toán phát hành planer, đềra giải pháp tiến hành dàn dựng, sản xuất; tổ chức sưu tầm bốn liệu, tư liệu cầnthiết giao hàng đến bài toán dàn dựng tác phđộ ẩm, cmùi hương trình; tổ chức triển khai trình để mắt tới, sửachữa nâng cao, bàn giao tác phđộ ẩm, chương trình;

đ) Chủ trì sẵn sàng câu chữ mang đến cáccuộc hội thảo chiến lược nghiệp vụ siêng ngành ngơi nghỉ trong và ngoài nước; chủ trì xây dừng Mụctiêu, văn bản, lịch trình, tài liệu và tổ chức triển khai tu dưỡng nâng cao nghiệp vụmang lại đạo diễn hạng bên dưới, đào tạo đến diễn viên;

e) Theo dõi tác dụng làng mạc hội của tácphẩm, chương trình sau thời điểm giới thiệu rộng thoải mái công bọn chúng nhằm mục tiêu thường xuyên cải thiện,hoàn thiện tác phẩm, chương trình; tổng kết tay nghề phần lớn tác phđộ ẩm, chươngtrình sẽ dàn dựng tại đối chọi vị; tmê man gia tổng kết kinh nghiệm tay nghề nhiệm vụ chuyênngành.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn đào tạo và huấn luyện, bồidưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp ĐH trngơi nghỉ lênphù hợp cùng với siêng ngành nghệ thuật màn trình diễn với điện ảnh;

b) Có chứng từ tu dưỡng tiêu chuẩnchức danh đạo diễn nghệ thuật hạng I.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên mônnghiệp vụ:

a) Nắm vững với thực hiện đúng quan Điểm,mặt đường lối, nhà trương của Đảng, chế độ, điều khoản của Nhà nước về nghệ thuậtbiểu diễn và năng lượng điện ảnh;

b) Nắm vững kỹ năng và kiến thức tổng thích hợp về cácmô hình văn uống học tập nghệ thuật; đặc trưng, đặc Điểm của các môn nghệ thuật; rứa vữngcác thắng lợi công nghệ kỹ thuật, văn hóa truyền thống thẩm mỹ ngơi nghỉ trong với ngoại trừ nước liênquan lại mang đến nghiệp vụ;

c) Có nhiều kinh nghiệm vào hoạt độngchế tạo, dàn dựng, chỉ huy;

d) Có năng lượng chỉ đạo, khả năngnghiên cứu và phân tích cùng pân hận phù hợp với đồng nghiệp trong tổ chức những vận động siêng môn;có tác dụng đề xuất những giải pháp sáng chế nghệ thuật;

đ) Có ít nhất 02 tác phđộ ẩm, chươngtrình dàn dựng được Hội đồng nghệ thuật và thẩm mỹ chuyên ngành cung cấp Bộ hoặc tương đươngcông nhận về unique thẩm mỹ.

4. Viên chức thăng hạng vào chức danhđạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng I tất cả một trong các trường phù hợp sau:

a) Được phong tặng kèm danh hiệu Nghệ sĩnhân dân hoặc đạt Giải thưởng Sài Gòn về văn học tập nghệ thuật;

b) Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy địnhtrên Khoản 2, Khoản 3 Như vậy và đề nghị có thời hạn duy trì chức danh đạo diễn nghệthuật hạng II hoặc tương tự tối tgọi là 06 năm, trongđó thời hạn gần nhất duy trì chức danh đạo diễn thẩm mỹ hạng II về tối tđọc là 02năm.

Điều 5. Đạo diễnnghệ thuật hạng II - Mã số: V.10.03.09

1. Nhiệm vụ:

a) Tyêu thích gia xây dừng kịch phiên bản, dàn dựng,lãnh đạo những tác phđộ ẩm, chương trình sân khấu cùng điện ảnh có mức giá trị bốn tưởng vàthẩm mỹ và nghệ thuật có quy mô béo cùng vừa. Đánh giá bán, đối chiếu, cách xử lý kịch bản: xây dựngý tưởng đạo diễn, kịch phiên bản phân chình họa, biên đạo, âm nhạc; chọn diễn viên, cộngtác viên;

b) Chỉ đạo diễn xuất của diễn viên,trả lời cộng tác viên cùng phối hận hợp với những người dân gồm tương quan thống nhất ýtưởng sáng tạo, đảm bảo quy trình xong xuôi tác phẩm, chương trình;

c) Xây dựng kế hoạch, đưa ra biện pháptiến hành dàn dựng, sản xuất; xem tư vấn tư liệu, tài liệu quan trọng giao hàng choViệc dàn dựng tác phẩm, cmùi hương trình; tổ chức triển khai trình săn sóc, sửa chữa nâng cao,chuyển nhượng bàn giao tác phđộ ẩm, cmùi hương trình;

d) Tổng kết kinh nghiệm tay nghề những tác phẩm,công tác vẫn dàn dựng và xu hướng nghệ thuật; xây đắp với hình thànhtính thống tốt nhất về phong thái thẩm mỹ của đơn vị; theo dõi hiệu quả xóm hội của tác phđộ ẩm, lịch trình sau thời điểm giới thiệu rộng lớn rãicông bọn chúng nhằm mục đích liên tục nâng cao, triển khai xong tác phđộ ẩm, chương thơm trình;

đ) Chủ trì lãnh đạo Việc tập huấn củadiễn viên, hỗ trợ cải thiện nhiệm vụ mang đến đạo diễn hạng dưới;

e) Tmê mẩn gia chuẩn bị ngôn từ mang đến cáccuộc hội thảo chiến lược nghiệp vụ siêng ngành nghỉ ngơi vào cùng không tính nước.

2. Tiêu chuẩn về chuyên môn đào tạo, bồidưỡng:

a) Có bởi tốtnghiệp ĐH trở lên phù hợp với siêng ngành thẩm mỹ trình diễn với năng lượng điện ảnh;

b) Có chứng từ bồi dưỡng tiêu chuẩnchức vụ đạo diễn thẩm mỹ hạng II.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng trình độ nghiệpvụ:

a) Nắm vững vàng với triển khai đúng quan lại Điểm,mặt đường lối, nhà trương của Đảng, chính sách, lao lý của Nhà nước về nghệ thuậttrình diễn với điện ảnh;

b) Nắm vững những hiệ tượng, phươngpháp chế tác với các các bước nghệ thuật nhiệm vụ liên quan;

c) Có kinh nghiệm trong sạch tác, dàndựng, chỉ huy;

d) Có khả năng nghiên cứu với păn năn hợpvới đồng nghiệp trong các hoạt động chăm môn; có tác dụng lời khuyên với nghiên cứukhoa học, vận dụng văn minh kỹ thuật nhằm nâng cấp công dụng công tác nghệ thuật và thẩm mỹ biểudiễn với năng lượng điện ảnh;

đ) Có tối thiểu 01 tác phđộ ẩm, chươngtrình dàn dựng được Hội đồng thẩm mỹ và nghệ thuật siêng ngành cấp Bộ hoặc tương đươngcông nhận về unique nghệ thuật và thẩm mỹ.

4. Viên chức thăng hạng vào chức danhđạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng II gồm một trong các ngôi trường hợp sau:

a) Được phong tặng thương hiệu Nghệ sĩưu tú hoặc đạt Trao Giải Nhà nước về vnạp năng lượng học nghệ thuật;

b) Đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn chỉnh quy địnhtrên Khoản 2, Khoản 3 Như vậy và cần bao gồm thời hạn duy trì chức vụ đạo diễn nghệthuật hạng III hoặc tương đương buổi tối tgọi là 09 năm, trongkia thời gian giữ lại chức danh đạo diễn thẩm mỹ và nghệ thuật hạng III về tối tđọc là 02 năm.

Điều 6. Đạo diễnnghệ thuật hạng III - Mã số: V.10.03.10

1. Nhiệm vụ:

a) Tđắm đuối gia xây dừng kịch phiên bản, dàn dựng,chỉ huy các tác phẩm, lịch trình sảnh khấu và điện hình họa có mức giá trị tư tưởng vànghệ thuật gồm đồ sộ vừa và nhỏ tuổi. Đánh giá chỉ, so với, cách xử trí kịch bản: xây dựngphát minh đạo diễn, kịch bản phân cảnh; lựa chọn diễn viên, hiệp tác viên;

b) Chỉ đạo diễn xuất của diễn viên,giải đáp cộng tác viên với phối hận phù hợp với những người dân bao gồm tương quan thống tuyệt nhất ýtưởng sáng tạo, đảm bảo quy trình dứt tác phẩm, lịch trình được giao;

c) Xây dựng kế hoạch, đề ra biện phápthực hiện dàn dựng, sản xuất; xem tư vấn tứ liệu, tư liệu quan trọng ship hàng choviệc dàn dựng tác phẩm, cmùi hương trình; tổ chức trình chú tâm, sửa chữa cải thiện,chuyển nhượng bàn giao tác phđộ ẩm, chương trình;

d) Theo dõi hiệu quả làng hội của tácphẩm, chương trình sau khi đưa ra thoáng rộng công chúng nhằm mục đích liên tiếp cải thiện,hoàn thiện tác phẩm, lịch trình.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn giảng dạy, bồidưỡng:

a) Có bằng xuất sắc nghiệp đại học trở lêntương xứng cùng với siêng ngành thẩm mỹ và nghệ thuật màn trình diễn với điện ảnh;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩnchức danh đạo diễn thẩm mỹ hạng III.

3. Tiêu chuẩn về năng lực siêng mônnghiệp vụ:

a) Nắm vững vàng quan Điểm, mặt đường lối, chủtrương của Đảng, chính sách, điều khoản của Nhà nước về nghệ thuật màn trình diễn vàđiện ảnh;

b) Nắm được những thành quả khoa họctương quan mang lại nghiệp vụ;

c) Nắm được những hiệ tượng cùng phươngpháp sáng sủa tác;

d) Có khả năng phối hận phù hợp với người cùng cơ quan trong các vận động trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

đ) Có khả năng đề xuất với nghiên cứucông nghệ, áp dụng văn minh công nghệ để nâng cấp hiệu quả công tác thẩm mỹ biểudiễn cùng điện hình họa.

4. Viên chức thăng hạng tự chức danhđạo diễn nghệ thuật hạng IV lên chức danh đạo diễn, nghệ thuật và thẩm mỹ hạng III phảiđáp ứng đủ những tiêu chuẩn chỉnh hình thức tại Khoản 2, Khoản 3 Vấn đề này cùng gồm thờigian giữ chức danh đạo diễn nghệ thuật hạng IV tối tđọc là 0hai năm đối vớitrình độ cao đẳng hoặc 03 năm đối với chuyên môn trung cung cấp.

Điều 7. Đạo diễn thẩm mỹ và nghệ thuật hạngIV - Mã số: V.10.03.11

1. Nhiệm vụ:

a) Triển knhị ý tưởng phát minh đạo diễn hạngbên trên về: so sánh, cách xử trí kịch bản phân chình ảnh, music, lựa chọn diễn viên, cộng tácviên; sưu tầm tư liệu, tài liệu quan trọng phục vụ đến vấn đề tạo kịch phiên bản,music, dàn dựng tác phẩm, chương trình;

b) Tsi gia gây ra chiến lược, đề raphương án triển khai dàn dựng, sản xuất; theo dõi và quan sát kết quả làng mạc hội của tác phđộ ẩm,chương trình sau khi giới thiệu công bọn chúng rộng rãi nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao, hoànthiện nay tác phẩm, cmùi hương trình;

c) Tđắm say gia chỉ đạo diễn xuất của diễnviên, lý giải hiệp tác viên với phối hận hợp với những người tất cả tương quan thống độc nhất vô nhị ý tưởng trí tuệ sáng tạo, bảo đảm an toàn quytrình ngừng tác phđộ ẩm, chương trình.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn huấn luyện, bồidưỡng:

Có bởi giỏi nghiệp trung cung cấp trsinh sống lênphù hợp với siêng ngành nghệ thuật và thẩm mỹ biểu diễn và điện ảnh. Trường vừa lòng ko đàosản xuất qua các ngôi trường chuyên nghiệp hóa thì yêu cầu gồm chứng chỉ tu dưỡng về nghiệp vụchuyên ngành biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật vì chưng cơ quan, tổ chức triển khai có thđộ ẩm quyền cấp;

3. Tiêu chuẩn về năng lực chăm mônnghiệp vụ:

a) Nắm vững vàng quan tiền Điểm, mặt đường lối, chủtrương của Đảng, chế độ, pháp luật của Nhà nước về nghệ thuật và thẩm mỹ biểu diễn vàđiện ảnh;

b) Nắm được những chiến thắng khoa họctương quan đến nghiệp vụ;

c) Nắm được các hiệ tượng cùng phươngpháp sáng sủa tác;

d) Có khả năng pân hận hợp với người cùng cơ quan trong những vận động trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

đ) Có khả năng lời khuyên với nghiên cứukỹ thuật, áp dụng văn minh kỹ thuật nhằm nâng cấp hiệu quả công tác làm việc nghệ thuật biểudiễn và điện hình ảnh.

Điều 8. Diễn viênhạng I - Mã số: V.10.04.12

1. Nhiệm vụ:

a) Đảm nhiệm đông đảo vai diễn chính, códiễn xuất nội chổ chính giữa nhiều chiều, phức hợp của những công tác, tác phđộ ẩm sân khấu vànăng lượng điện hình họa có mức giá trị tư tưởng cùng nghệ thuật cao; bài bản mập, hoành tráng;

b) Thể hiện nay ngônngữ hình tượng thẩm mỹ và nghệ thuật gồm có sáng tạo rất dị mang đến phần nhiều nhân trang bị bao gồm đượcphân công đảm nhiệm và những nhân đồ vật liên quan bên trên cơ sở ý tưởng phát minh của đạo diễn,biên đạo, đào tạo và giảng dạy múa, lãnh đạo âm nhạc;

c) Nghiên cứu vớt sâu nội dung kịch bạn dạng,tác phẩm; xâm nhập thực tiễn cuộc sốngđể cải thiện kỹ năng và kiến thức, biểu đạt sâu sắc chân thật vai diễn, ngày tiết Mục;

d) Chủ trì, lý giải, tổ chức triển khai theo sựcắt cử cùng thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các quá trình nhiệm vụ vào rèn luyện, sơchuyên chú, tổng chú ý cùng biểu diễn;

đ) Tổng kết kinh nghiệm đều vai diễn,huyết Mục sẽ thực hiện; tmê mẩn gia tổng kết đúc rút kinh nghiệm tay nghề nghiệp vụ chuyênmôn;

e) Tmê man gia đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệpvụ mang đến diễn viên nghỉ ngơi hạng bên dưới.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Có bằng xuất sắc nghiệp ĐH trở lêntương xứng cùng với siêng ngành thẩm mỹ và nghệ thuật biểu diễn với năng lượng điện ảnh;

b) Có chứng từ tu dưỡng tiêu chuẩnchức vụ diễn viên hạng I.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng chuyên mônnghiệp vụ:

a) Nắm vững cùng tiến hành đúng quan lại Điểm,đường lối, công ty trương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước về nghệ thuậtmàn trình diễn với năng lượng điện ảnh;

b) Có năng khiếu về nghành chuyênngành;

c) Nắm vững kỹ năng và kiến thức nghiệp vụ chuyênngành, áp dụng có tác dụng vào vấn đề sáng tạo biểu tượng nghệ thuật; phát âm sâu đặctrưng, quánh Điểm những môn nghệ thuật và thẩm mỹ phối kết hợp, các môn khoa họckỹ thuật bao gồm liên quan;

d) Có năng lực chỉ huy, khả năngnghiên cứu và phối phù hợp với người cùng cơ quan vào tổ chức những vận động chuyên môn;

đ) Có tài năng đề xuất giải pháp sángtạo nghệ thuật;

e) Có ít nhất 02 phần thưởng diễnviên xuất dung nhan được Hội đồng thẩm mỹ siêng ngành cấp cho Sở hoặc tương tự công nhận.

4. Viên chức thăng hạng vào chức danhdiễn viên hạng I gồm một trong số trường hòa hợp sau:

a) Được phong Tặng Kèm thương hiệu Nghệ sĩnhân dân hoặc đạt Trao Giải TP HCM về văn uống học nghệ thuật;

b) Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh quy địnhtại Khoản 2, Khoản 3 Vấn đề này với buộc phải tất cả thời gian giữ chức danh diễn viên hạngII hoặc tương tự buổi tối tđọc là 05 năm, trong số đó thời hạn gần nhất giữ chứcdanh diễn viên hạng II về tối thiểu là 02 năm.

Điều 9. Diễn viênhạng II - Mã số: V.10.04.13

1. Nhiệm vụ:

a) Đảm nhiệm xuất sắc vai diễn được phâncông;

b) Tìm gọi câu chữ kịch bạn dạng, nghiêncứu giúp sâu nhân vật dụng bao gồm được phân công đảm nhận cùng những nhân thiết bị tương quan, dướisự hỗ trợ của đạo diễn, biên đạo, đào tạo và huấn luyện múa, chỉ huyâm thanh để diễn đạt ngữ điệu mẫu thẩm mỹ, gồm có sáng tạo xuất sắc;

c) Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các quy trìnhnghiệp vụ trong rèn luyện, sơ để mắt, tổng duyệt y và biểu diễn;

d) Thâm nhập thực tiễn cuộc sống đời thường đểcải thiện kiến thức, miêu tả sâu sắc, sống động vai diễn, huyết Mục;

đ) Tổng kết tay nghề những vai diễn,tiết Mục sẽ thực hiện;

e) Hướng dẫn, tu dưỡng nhiệm vụ chodiễn viên hạng bên dưới.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Nhân Phẩm Là Gì ? Vai Trò Của Nhân Phẩm Đối Với Con Người?

2. Tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo và giảng dạy, bồidưỡng:

a) Có bằng giỏi nghiệp ĐH trsinh hoạt lêncân xứng cùng với chuyên ngành nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn với điện ảnh;

b) Có chứng chỉ tu dưỡng tiêu chuẩnchức danh diễn viên hạng II.

3. Tiêu chuẩn chỉnh vềnăng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

a) Nắm vững vàng với thực hiện đúng quan tiền Điểm,mặt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, điều khoản của Nhà nước về nghệ thuậtbiểu diễn cùng điện ảnh;

b) Có năng khiếu sở trường về lĩnh vực chuyênngành;

c) Nắm vững kỹ năng nghiệp vụchuyên ngành, áp dụng vào việc trí tuệ sáng tạo mẫu nghệ thuật; đặc trưng cơ bảncùng quánh Điểm của các môn thẩm mỹ và nghệ thuật kết hợp, kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về những môn khoa họcchuyên môn bao gồm liên quan;

d) Có khả năng phân tích, khuyến cáo vàpân hận phù hợp với người cùng cơ quan trong số vận động siêng môn;

đ) Có ít nhất 01 giải thưởng diễnviên xuất sắc đẹp được Hội đồng thẩm mỹ siêng ngành cấp Bộ hoặc tương đươngthừa nhận.

4. Viên chức thăng hạng vào chức danhdiễn viên hạng II tất cả một trong số ngôi trường phù hợp sau:

a) Được phong tặng ngay thương hiệu Nghệ sĩưu tú hoặc đạt Trao Giải Nhà nước về vnạp năng lượng học nghệ thuật;

b) Đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn quy địnhtại Khoản 2, Khoản 3 Như vậy cùng nên tất cả thời hạn giữ chức danh diễn viên hạngIII hoặc tương tự buổi tối tphát âm là 05 năm, trong các số ấy thời hạn sớm nhất giữ chứcdanh diễn viên hạng III buổi tối tgọi là hai năm.

Điều 10. Diễnviên hạng III - Mã số: V.10.04.14

1. Nhiệm vụ:

a) Đảm nhiệm vai diễn được phân công;

b) Tìm đọc nội dung kịch bản, nghiêncứu vớt nhân đồ vật được cắt cử, phụ trách bên dưới sự hướng dẫn của đạo diễn, biên đạo,huấn luyện múa, chỉ đạo âm nhạc mô tả ngôn ngữ thẩm mỹ gồm sáng sủa tạo;

c) Thực hiện trang nghiêm các quy trìnhnghiệp vụ vào luyện tập, sơ duyệt, tổng lưu ý và biểu diễn;

d) Thâm nhập thực tế cuộc sống đểnâng cấp kỹ năng, mô tả chân thực vai diễn, ngày tiết Mục.

2. Tiêu chuẩn về chuyên môn giảng dạy, bồidưỡng:

a) Có bởi giỏi nghiệp đại học trở lêncân xứng với chuyên ngành nghệ thuật trình diễn và năng lượng điện ảnh;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩnchức vụ diễn viên hạng III.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chăm mônnghiệp vụ:

a) Nắm vững quan lại Điểm, mặt đường lối, chủtrương của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước về thẩm mỹ và nghệ thuật màn trình diễn vàđiện ảnh;

b) Có năng khiếu về nghành nghề dịch vụ chuyên ngành;

c) Nắm được kỹ năng nghiệp vụchuyên ngành, đặc trưng cơ bạn dạng của các môn nghệ thuật và thẩm mỹ phối hợp, kỹ năng và kiến thức cơ bảnvề những môn kỹ thuật chuyên môn có liên quan;

d) Có khả năng phối phù hợp với đồng nghiệp trong những chuyển động trình độ nghiệp vụ;

4. Viên chức thăng hạng từ chức danhdiễn viên hạng IV lên chức danh diễn viên hạng III cần đáp ứng một cách đầy đủ những tiêu chuẩndụng cụ tại Khoản 2, Khoản 3 Như vậy cùng tất cả thời hạn giữ lại chức vụ diễn viênhạng IV về tối tgọi là 0hai năm so với trình độ cao đẳng hoặc 03 năm đối với trìnhđộ trung cấp cho.

Điều 11. Diễnviên hạng IV - Mã số: V.10.04.15

1. Nhiệm vụ:

a) Đảm nhiệm vai diễn được phân công;

b) Tìm gọi nội dung kịch bản, nghiêncứu vãn nhân trang bị được cắt cử, bên dưới sự chỉ dẫn của đạo diễn, biên đạo, huấn luyệnmúa, lãnh đạo âm nhạc miêu tả ngôn ngữ nghệ thuật;

c) Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các quy trìnhnhiệm vụ trong luyện tập, sơ săn sóc, tổng săn sóc và biểu diễn;

d) Thâm nhập thực tế cuộc sống đời thường đểnâng cao kỹ năng và kiến thức, bộc lộ chân thực vai diễn, huyết Mục.

2. Tiêu chuẩn về trình độ giảng dạy, bồidưỡng:

Có bằng giỏi nghiệp trung cấp trở lêntương xứng với chuyên ngành thẩm mỹ màn trình diễn cùng năng lượng điện hình ảnh.Trường đúng theo ko đào tạo và huấn luyện qua các ngôi trường chuyên nghiệp thì bắt buộc gồm chứng từ bồichăm sóc về nghiệp vụ siêng ngành biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật vị cơ sở bao gồm thđộ ẩm quyền cấp cho.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực siêng mônnghiệp vụ:

a) Nắm được quan Điểm, con đường lối, chủtrương của Đảng, cơ chế, lao lý của Nhà nước về nghệ thuật và thẩm mỹ màn trình diễn vànăng lượng điện ảnh;

b) Có năng khiếu sở trường về nghành chuyênngành;

c) Nắm vững vàng kiến thức nghiệp vụchuyên ngành, đặc trưng cơ bạn dạng của những môn nghệ thuật và thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản về cácmôn khoa học chuyên môn bao gồm liên quan;

d) Có năng lực păn năn phù hợp với đồng nghiệptrong những hoạt động chuyên môn.

Chương III

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆMVÀ XẾPhường LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 12. Nguyêntắc chỉ định cùng xếp lương theo chức danh nghề nghiệp và công việc so với viên chức

1. Việc chỉ định vào chức vụ nghềnghiệp đối với viên chức quy định trên Thông bốn liên tịch nàyphải địa thế căn cứ vào địa điểm vấn đề làm, chức trách nát, trình độ nghiệp vụ vẫn đảm nhậncủa viên chức với theo nguyên tắc tại Điều 13 của Thông bốn liên tịch này.

2. khi chỉ định từ ngạch men viên chức hiệngiữ vào chức danh nghề nghiệp siêng ngành thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn với điện ảnhtương xứng ko được phối hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng (trừ ngôi trường đúng theo đượcchỉ định chức vụ công việc và nghề nghiệp chăm ngành thẩm mỹ biểu diễn cùng điện ảnhđiều khoản trên Điều 13 với Khoản 3 Điều 14 Thông bốn liên tịch này).

Điều 13. Các trường hòa hợp ngã nhiệmvào chức danh nghề nghiệp

Viên chức đã có được chỉ định vào ngạchviên chức chuyên ngành thẩm mỹ màn trình diễn theo nguyên lý tại Quyết định số428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - cán bộnhà nước (ni là Sở trưởng Bộ Nội vụ) ban hành tiêu chuẩnnhiệm vụ ngạch ốp công chức ngành Vnạp năng lượng hóa - Thông tin, nay được chỉ định vào chứcdanh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành nghệ thuật và thẩm mỹ biểu diễnphép tắc tại Thông bốn liên tịch này, nlỗi sau:

1. Đối với chức danh đạo diễn nghệthuật:

a) Bổ nhiệm vàochức vụ công việc và nghề nghiệp đạo diễn thẩm mỹ và nghệ thuật hạng I (mã số V.10.03.08) đối vớiviên chức hiện giờ đang xếp ngạch đạo diễn thời thượng (mã số 17.154); biên kịch viên thời thượng (mã số 17.139); viên chức đã làm được phong tặngthương hiệu Nghệ sĩ dân chúng hoặc đạt Giải thưởng TP HCM về vnạp năng lượng học nghệ thuật;

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpđạo diễn nghệ thuật hạng II (mã số V.10.03.09) đối vớiviên chức hiện đang xếp ngạch đạo diễn chủ yếu (mã số 17.155); biên kịch viên chính (mã số 17.140); viên chức đã có được phong tặngthương hiệu Nghệ sĩ xuất sắc ưu tú hoặc đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật;

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpđạo diễn thẩm mỹ và nghệ thuật hạng III (mã số V.10.03.10) đối với viên chức hiện nay đang xếpngạch men đạo diễn (mã số 17.156); biên kịch viên (mã số 17.141);

d) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệpđạo diễn nghệ thuật hạng IV (mã số V.10.03.11) so với viên chức tất cả trình độtrung cấp hoặc cao đẳng tương xứng vớichuyên ngành thẩm mỹ biểu diễn và điện hình ảnh.

2. Đối cùng với chức vụ diễn viên

a) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệpdiễn viên hạng I (mã số V.10.04.12) đối với viên chức hiện giờ đang xếp ngạch diễnviên cao cấp - hạng I (mã số 17.157); viên chức đã được phong tặng ngay danh hiệuNghệ sĩ nhân dân hoặc đạt Giải thưởng Sài Gòn về văn học tập nghệ thuật;

b) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệpdiễn viên hạng II (mã số V.10.04.13) đối với viên chức hiện giờ đang xếp ngạch diễnviên bao gồm - hạng II (mã số 17.158); viên chức đã có được phong tặng ngay danh hiệu Nghệsĩ ưu tú hoặc đạt Trao Giải Nhà nước về văn học nghệ thuật;

c) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệpdiễn viên hạng III (mã số V.10.04.14) so với viên chức hiệnđã xếp ngạch men diễn viên hạng III (mã số 17.159) đã cótrình độ đào tạo đại học cân xứng với chăm ngành nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn với điện ảnh;

d) Bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệpdiễn viên hạng IV (mã số V.10.04.15) so với viên chức hiện giờ đang xếp ngạch men diễnviên hạng III (mã số 17.159) gồm chuyên môn huấn luyện và giảng dạy trung cấphoặc cao đẳng.

Điều 14. Cách xếplương

1. Các chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chứcsiêng ngành thẩm mỹ trình diễn cùng điện ảnh hiện tượng trên Điều 2 Thông tư liêntịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đốivới cán cỗ, viên chức trong số đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hànhhẳn nhiên Nghị định số 204/2004/NĐ-CPhường ngày 14 mon 12 năm 2004 của nhà nước vềchế độ tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng khí giới,như sau:

a) Đối cùng với chứcdanh đạo diễn nghệ thuật

- Chức danh công việc và nghề nghiệp đạo diễn nghệthuật hạng I (mã số V.10.03.08) được áp dụng thông số lương củaviên chức nhiều loại A3, team 1 (A3.1) tự thông số lương 6,20 cho hệ số lương 8,00;

- Chức danh công việc và nghề nghiệp đạo diễn nghệthuật hạng II (mã số V.10.03.09) được vận dụng thông số lươngcủa viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) tự thông số lương 4,40 cho thông số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp và công việc đạo diễn nghệthuật hạng III (mã số V.10.03.10) được vận dụng thông số lương của viên chức một số loại A1từ bỏ hệ số lương 2,34 mang đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh công việc và nghề nghiệp đạo diễn nghệthuật hạng IV (mã số V.10.03.11) đượcáp dụng hệ số lương của viên chức nhiều loại B từ bỏ thông số lương 1,86 mang đến hệ số lương4,06.

b) Đối cùng với chức danh diễn viên

- Chức danh công việc và nghề nghiệp diễn viên hạngI (mã số V.10.04.12) được áp dụng thông số lương của viên chức loại A3, đội 1(A3.1) từ bỏ thông số lương 6,20 mang lại hệ số lương 8,00;

- Chức danh công việc và nghề nghiệp diễn viên hạngII (mã số V.10.04.13) được vận dụng thông số lương của viên chức các loại A2, nhóm 2(A2.2) tự hệ số lương 4,0 mang lại hệ số lương 6,38;

- Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạngIII (mã số V.10.04.14) được áp dụng thông số lương của viên chức nhiều loại A1 tự hệ số lương 2,34 mang đến thông số lương 4,98;

- Chức danh công việc và nghề nghiệp diễn viên hạngIV (mã số V.10.04.15) được vận dụng hệ số lương của viên chức các loại B tự hệ sốlương 1,86 mang đến hệ số lương 4,06.

2. Xếp lương Lúc không còn thời gian tập sựvà được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và công việc.

Sau khi không còn thời hạn cộng sự theo quyđịnh và được cấp bao gồm thẩm quyền thống trị viên chức đưa ra quyết định chỉ định chức vụ nghềnghiệp thì thực hiện xếp bậc lương trong chức vụ nghề nghiệp và công việc được bửa nhiệmnhỏng sau:

a) Trường vừa lòng có trình độ chuyên môn đào tạo và huấn luyện tiếnsĩ phù hợp cùng với chuyên ngành thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn và năng lượng điện hình ảnh thì được xếp bậc3, thông số lương 3,00 của chức vụ nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng III (mãsố V.10.03.10) hoặc diễn viên hạng III (mã số V.10.04.14);

b) Trường đúng theo bao gồm trình độ đào tạo và huấn luyện thạcsĩ phù hợp cùng với chăm ngành nghệ thuật biểu diễn cùng năng lượng điện ảnh thì được xếp bậc2, thông số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp đạo diễn thẩm mỹ hạng III (mãsố V.10.03.10) hoặc diễn viên hạng III (mã số V.10.04.14);

c) Trường phù hợp bao gồm chuyên môn đào tạo và huấn luyện caođẳng cân xứng cùng với chăm ngành thẩm mỹ và nghệ thuật biểu diễn và điện hình họa thì được xếp bậc2, thông số lương 2,06 của chức vụ nghề nghiệp và công việc đạo diễn nghệ thuật hạng IV (mã sốV.10.03.11) hoặc diễn viên hạng IV (mã số V.10.04.15).

3. Việc xếp lương vào chức vụ nghềnghiệp viên chức siêng ngành nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn với điện hình ảnh hiện tượng trên Điều13 và Khoản 1 Vấn đề này đối với viên chức đã có được xếp lương vào các ngạch ốp viênchức chăm ngành nghệ thuật và thẩm mỹ biểu diễn và điện ảnh theo luật tại Quyết địnhsố 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng -Trưởng Ban Tổ chức - Cán cỗ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Sở Nội vụ) ban hànhtiêu chuẩn nhiệm vụ ngạch công chức ngành Vnạp năng lượng hóa - tin tức, Quyết định số78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Việc banhành danh Mục những ngạch ốp công chức và ngạch viên chức và Nghị định số204/2004/NĐ-CPhường ngày 14 mon 1hai năm 2004 của Chính phủ về cơ chế chi phí lương so với cán cỗ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ khí được thực hiệntheo phía dẫn trên Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 mon 5 trong năm 2007 của Bộ Nộivụ gợi ý xếp lương khi nâng ngạch, đưa ngạch, chuyển loại công chức,viên chức.

Trường thích hợp viên chức tất cả trình độ đàochế tạo ra cao đẳng phù hợp cùng với chuyên ngành thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn với điện hình ảnh sẽ xếplương sinh hoạt ngạch diễn viên hạng III cũ (mã số 17.159) bửa nhiệmvào chức vụ nghề nghiệp diễn viên hạng IV (mã số V.10.04.15):

Nếu Khi tuyển dụng xếp bậc 1 của ngạchdiễn viên hạng III cũ (mã số 17.159) thì được xếp lên 1 bậcbên trên ngay cạnh đối với bậc lương hiện nay hưởng; thời gian tận hưởng bậc lương new nói từngày cam kết đưa ra quyết định chỉ định vào chức danh công việc và nghề nghiệp diễn viên hạng IV (mã sốV.10.04.15), thời hạn xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày duy trì bậclương cũ.

Nếu lúc tuyển chọn dụngxếp bậc 2 của ngạch diễn viên hạng III cũ (mã số 17.159) thìxếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên thừa size (nếu có) vẫn hưởng sinh sống ngạchcũ (của cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét tận hưởng phụ cung cấp thâmniên vượt form nếu bao gồm làm việc ngạch cũ) sang trọng chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng IV(mã số V.10.04.15).

lấy một ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, có trình độđào tạo và giảng dạy cao đẳng siêng ngành thẩm mỹ trình diễn và điện hình họa, sẽ xếp ngạchdiễn viên hạng III (mã số 17.159), bậc 8, hệ số lương 3,26(bảng lương viên chức loại B theo công cụ trên Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) kểtừ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2014 (Lúc tuyển dụng xếp bậc 1 của ngạch men diễn viên hạngIII cũ) được cơ quan bao gồm thẩm quyền bổ nhiệm vào chức vụ nghề nghiệp và công việc diễn viênhạng IV (mã số V.10.04.15) thì được xếp lên 1 bậc trên tiếp giáp vào bậc 9, hệ sốlương 3,46 của chức vụ nghề nghiệp và công việc diễn viên hạng IV Tính từ lúc ngày ký quyết địnhbổ nhiệm; thời hạn xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày thứ nhất tháng 7năm 2014.

lấy một ví dụ 2: Bà Trần Thị B, tất cả trình độđào tạo và giảng dạy cao đẳng chăm ngành thẩm mỹ trình diễn với điện hình họa, đã xếp ngạchdiễn viên hạng III (mã số 17.159), bậc 5, hệ số lương 2,66 (bảng lương viên chứccác loại B theo chế độ trên Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) kể từ ngày 01 mon 10năm năm ngoái (khi tuyển dụng xếp bậc 2 của ngạch ốp diễn viên hạng III cũ) được cơquan lại có thđộ ẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp diễnviên hạng IV (mã số V.10.04.15) thì xếp ngang vào bậc 5, hệ số lương 2,66 củachức vụ nghề nghiệp và công việc diễn viên hạng IV Tính từ lúc ngày ký quyếtđịnh bổ nhiệm; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính Tính từ lúc ngày 01tháng 10 năm 2015.

4. Việc thăng hạng viên chứcchuyên ngành nghệ thuật màn biểu diễn cùng năng lượng điện ảnh được triển khai sau khi đã có được cấpcó thẩm quyền chỉ định vào chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệthuật trình diễn và điện ảnh cách thức trên Thông tứ liên tịch này và thực hiện xếplương theo phía dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tứ số 02/2007/TT-BNV ngày 25tháng 5 trong năm 2007 của Sở Nội vụ gợi ý xếp lương khi nâng ngạch ốp, gửi ngạch ốp,đưa nhiều loại công chức, viên chức.

Cmùi hương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lựcthực hiện Tính từ lúc ngày 01 mon 3 năm năm 2016.

2. Bãi bỏ những phương pháp về danh Mụcnhững ngạch ốp viên chức liên quan đến chức vụ đạo diễn, biên kịch với diễn viênphép tắc trên Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng -Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ cùng danh Mục những ngạch viên chứcchuyên ngành thẩm mỹ màn biểu diễn cùng điện hình họa phát hành theo quyết định78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Sở trưởng Bộ Nội vụ

Điều 16. ĐiềuKhoản chuyển tiếp

Cơ quan liêu có thđộ ẩm quyền quản lý, sử dụngviên chức có trách nhiệm tạo thành Điều khiếu nại để viên chức bổsung các tiêu chuẩn không đủ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyênngành thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn và năng lượng điện ảnh khí cụ tại Thông tư liên tịch này đốivới các viên chức đã có được chỉ định vào những ngạch men viên chức chăm ngành nghệthuật màn trình diễn cùng năng lượng điện hình ảnh theo chính sách trên Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (naylà Sở trưởng Sở Nội vụ) phát hành tiêu chuẩn nhiệm vụ ngạch công chức ngành Vănhóa - tin tức.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Thông tứ liên tịch này là mộtMột trong những căn cứ nhằm triển khai bài toán tuyển dụng, sử dụngvới làm chủ viên chức siêng ngành thẩm mỹ màn biểu diễn với điện ảnh trong cácđơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

2. Các đại lý, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sự nghiệpko kể công lập có thể vận dụng hiện tượng tại Thông tư liên tịch này nhằm tuyển chọn dụng,áp dụng với thống trị người thao tác làm việc về siêng ngành thẩm mỹ biểu diễn và năng lượng điện hình ảnh.

3. Người đứng đầucác đơn vị sự nghiệp công lập thẳng thống trị cùng sử dụng viên chức gồm trách nát nhiệm:

a) Rà rà các vị trí câu hỏi có tác dụng củađơn vị, lập giải pháp bổ nhiệm chức vụ nghề nghiệpchuyên ngành thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn cùng điện ảnh ở trong thẩm quyềnthống trị, trình cấp cho có thẩm quyền cẩn thận, quyết định hoặc ra quyết định theo thẩm quyền phân cấp;

b) Quyết định chỉ định chức vụ nghềnghiệp siêng ngành thẩm mỹ trình diễn cùng điện ảnh tương xứng trong những 1-1 vịsự công lập theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyềnsau khoản thời gian giải pháp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và công việc được cấp gồm thẩm quyền phê chu đáo.

4. Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quanthuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh giấc, tỉnh thành trực thuộcTrung ương tất cả trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phạm vithống trị triển khai bổ nhiệm chức vụ nghề nghiệp với xếplương so với viên chức chuyên ngành nghệ thuật màn biểu diễn và điện ảnh;

b) Phê chăm bẵm giải pháp chỉ định chứcdanh nghề nghiệp và công việc và xếp lương đối với viên chức chăm ngành thẩm mỹ biểu diễn cùng điện hình ảnh nằm trong phạm vi quản lý trường đoản cú ngạch ốp viên chức hiện tại giữlịch sự các chức vụ nghề nghiệp chăm ngành nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn và năng lượng điện ảnhtương ứng giải pháp tại Thông tư liên tịch này; giải quyết theo thẩm quyền nhữngvướng mắc vào quy trình bổ nhiệm chức vụ nghề nghiệp và công việc và xếp lương;

c) Quyết định chỉ định chức danh nghềnghiệp và xếp lương so với viên chức siêng ngành nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn và điệnhình họa trực thuộc diện thống trị vào những chức vụ chuyên ngành nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn vànăng lượng điện hình họa khớp ứng trong những đơn vị ở trong phạm vi quản lí lý;

d) Hàng năm report tác dụng bửa nhiệmchức danh nghề nghiệp và công việc với xếp lương đối với viên chứcchuyên ngành nghệ thuật màn biểu diễn cùng năng lượng điện hình họa trực thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ.

Điều 18. Tráchnhiệm thi hành

1. Sở trưởng, thủ trưởng phòng ban ngang Sở, thủ trưởng cơ sở ở trong Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban dân chúng những tỉnh giấc, thành thị trực nằm trong Trung ương gồm trách nhiệmthực hiện Thông tứ liên tịch này.

2. Trong quy trình tiến hành nếu cóvướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh về Sở Vnạp năng lượng hóa, Thể thao với Du định kỳ nhằm tổng hòa hợp cùng chủ trì, păn năn phù hợp với Bộ Nội vụ chăm chú, xử lý./.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Animated Là Gì ? Phân Biệt Animation Và Motion Graphics

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Trần Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỨ TRƯỞNG Lê Khánh Hải

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các Sở, cơ sở ngang Sở, cơ quan nằm trong Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh giấc, thị trấn trực trực thuộc TW; - Văn uống chống Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Văn uống phòng Quốc hội; - Tòa án quần chúng buổi tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân buổi tối cao; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Công báo, Website Chính phủ; - Cơ quan lại Trung ương của những đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn uống phiên bản QPPL (Sở Tư pháp); - Ssinh hoạt VHTTDL, Ssinh sống VH Thể thao, Sở Nội vụ những thức giấc, TPhường trực thuộc Trung ương; - Sở Văn uống hóa, Thể thao và Du lịch: Sở trưởng, Thđọng trưởng cùng các Vụ, Cục, tổ chức triển khai nằm trong Bộ; - Bộ Nội vụ: Sở trưởng, Thứ đọng trưởng cùng các Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc Bộ; - Cổng tin tức điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch, Bộ Nội vụ; - Lưu: BVHTTDL (VT, Vụ TCCB), BNV (VT, Vụ CCVC, Vụ TL), (500b).


Chuyên mục: Blog